کتابچه راهنما

برای دریافت کتابچه راهنما روی لینک دانلود مربوط به دستگاه خود کلیک نمایید: 

 کتابچه راهنمای ماشین های تزریق پلاستیک سری اول: دانلود

کتابچه راهنمای ماشین های تزریق پلاستیک سری دوم: دانلود